Akademikeralliansen: Värdesätt akademiker i kommuner och regioner!

Datum: 15 March, 2024
Fackligt, Opinionsbildning

Dagens Samhälle 2023-03-12:

Nu förhandlas villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag. Akademikeralliansens 16 medlemsförbund menar att arbetsgivare måste erbjuda en hållbar arbetsmiljö och löner som kan locka fler akademiker till sektorn.

Om inte akademikers nyckelkompetens värdesätts i kommuner och regioner riskerar vi en fortsatt kompetensflykt och ännu större svårigheter att rekrytera till samhälllsviktiga verksamheter. Det menar Magnus Berg och Kristina Hultman, företrädare för Akademikeralliansen, i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

Nu har Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation) chansen att visa att de tar utmaningarna vad gäller kompetensförsörjning på allvar.

Akademikeralliansen vill bland annat säkra anställdas arbetsmiljö, att akademiker för större möjligheter att påverka sina arbetsvillkor och att lön sätts utifrån individuella prestationer på ett tydligare sätt än i dag.

Läs hela debattinlägget!

Värdesätt akademiker i kommuner och regioner

Läs också:

Senaste lönestatistiken


AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Saco-anslutna förbund, däribland Logopedförbundet/SRAT.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.