Afasikör i Helsingfors

Datum: 10 April, 2018
Kompetensutveckling, Logopedi

Hufvudstadsbladet: 

Vid avdelningen för psykologi och logopedi vid Helsingfors universitet pågår ett forskningsprojekt, som studerar vilka effekter körsång och melodisk intonationsterapi (MIT) i grupp har.  Sammanlagt testar 60 personer med afasi den aktuella behandlingsmodellen och det enda kravet för att få medverka är att patienterna kan producera någon form av ljud. Projektet är relativt nystartat och det är för tidigt att säga något om eventuella effekter, men Teppo Särkämö, som är docent i psykologi är hoppfull:

– Naturligtvis hoppas vi att träningen ska förbättra det spontana talet hos deltagarna. Samtidigt undersöker vi effekter på sådant som kognition, koncentrationsförmåga, arbetsminne, sociala kontakter, livskvalitet och humör.

Melodisk intonationsterapi (MIT) arbetar via språkets prosodi, alltså dess rytmiska och musikaliska sidor. Dels ger man talet en melodisk kontur, dels klappar man rytmen för att ge orden ett flyt och förutom gemensam körövning en gång i veckan ska deltagarna träna själva 30 minuter minst tre gånger i veckan. Hemträningen sker med hjälp av en läsplatta med en särskild app.

De som verkar ha mest nytta av MIT är personer med ickeflytande afasi och alltså betydande svårigheter med att få ut ord eller svårigheter med att upprepa ord. En hyfsat välbehållen hörförståelse, stark motivation och förmåga att bibehålla uppmärksamheten verkar enligt tidigare studier hjälpa personer att dra nytta av behandlingen.

Läs hela artikeln!

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.