Afasidagen uppmärksammad i media

Datum: 14 October, 2019
Logopedi, Opinionsbildning
Afasidagen uppmärksammad i media

I förra veckan, den 10 oktober närmare bestämt, var det Afasidagen, vilket uppmärksammades i media. I Sverige drabbas ungefär 8 000 personer av afasi årligen.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska personer med afasi erbjudas intensiv språklig träning minst 4 timmar per vecka och få träning i att använda alternativa kommunikationssätt, till exempel att kommunicera med stöd av gester och/eller bilder. Även kommunikationsträning för partnern är en högt prioriterad rekommendation.

Vi har tidigare skrivit om debattinlägget från Afasiförbundet och Logopedförbundet.

Nya Wermlands-tidningen (betalvägg) hade ett reportage med 56-årigen Lars Berglund, som drabbades av en hjärnblödning för åtta år sedan. Fortfarande kämpar han med språkförståelsen. Lars beskriver också att han tänker på ett vis men pratar på ett annat och att han kan fastna i ord. Logopeden på rehabiliteringsenheten Fryk-Center blev en viktig del i Lars tillfrisknande. Han har också fått hjälp med träningen och att bryta isoleringen av Afasiföreningen. Lars sambo Anita vill poängtera att det aldrig är för sent. Det händer saker med hjärnan hela tiden och det blir bättre.

Västerviks-tidningen (betalvägg) och Dagens Västervik skriver om bristen på logopeder i Västervik specifikt och i Region Kalmar. Eva Andersson som fick afasi efter en stroke, kompenserar bristen på regelbunden logopedbehandling på hemmaplan genom att åka på intensivbehandling i Spanien.

Från Uppsala Akademiska sjukhus kom en pressrelease inför Afasidagen: man medverkar i en stor internationell studie där man samlar in data om patienter första året efter insjuknande i afasi till följd av stroke. I dagsläget är det vetenskapliga underlaget kring afasi svagt och svårt att jämföra. Bland annat har befintliga studier oftast för få deltagare, kontrollgrupp saknas och olika utfallsmått har använts.

Monica Blom-Johansson är logoped och afasiforskare. (foto: Signe Tonér)


– Förhoppningen är att resultaten ska leda till att patienterna kan erbjudas mer riktad och effektiv träning vid rätt tidpunkt och därmed möjlighet till bättre återhämtning. Ökad kunskap om vilka insatser som är effektivast kan också leda till lägre kostnader för samhället, säger Monica Blom Johansson, universitetslektor vid Uppsala universitet och legitimerad logoped.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.