Afasidagen 10 oktober

Datum: 16 October, 2017
Logopedi

Afasidagen uppmärksammades bland annat genom debattartiklar undertecknade av representanter för lokala Afasiföreningar samt Afasiförbundet i flera lokaltidningar, mer om detta på Afasiförbundets Facebooksida. Afasiförbundet driver frågan om jämlik vård vid afasi och stroke:

“Socialstyrelsen gör nu en storsatsning på bättre och ökad tillgång på akutvård, uppföljning och rehabilitering i de nya riktlinjerna ”Vård vid stroke”. Ett bättre och snabbare akut omhändertagande räddar liv och minskar konsekvenser som afasi, kognitiva svårigheter och halvsidesförlamning efter stroke. Bättre rehabilitering ger ökade möjligheter att komma tillbaka till de förmågor och möjligheter en person hade innan stroke och afasi.”

Det gjordes även lokala satsningar på att informera om afasi och om vikten av fler logopeder, bland annat i Norrköping, där Sven Strömberg passade på att hylla sin logoped:

– Jag har fått en fantastisk hjälp den vägen. Men det skulle behövas ännu fler logopeder.

I Uppsala län gör man en satsning på kommunikationsträning för anhöriga till personer med afasi.

– Vid afasi är möjligheten att kommunicera fundamental både för att fungera i hemmet och samhället. Därför är det viktigt att sjukvården arbetar på bästa möjliga sätt för att möjliggöra en så god hälsa, vardagssituation och livskvalitet som möjligt både för personer med afasi och deras närstående, säger Monica Blom Johansson, medicine doktor och logoped på Akademiska sjukhuset.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.