Adhd missas ofta hos vuxna

Datum: 2 October, 2023
Kompetensutveckling

Örebro universitet 2023-09-25:

Vuxna med adhd löper ökad risk att drabbas av en rad hälsoproblem. Men äldre får sällan diagnos och behandling – trots symtom.

Få äldre utreds för adhd

Adhd* blir ofta tydlig under barndomen, men de svårigheter som diagnosen medför kan kvarstå även i vuxen ålder. Samtidigt får väldigt få vuxna idag diagnosen adhd, trots symptom och kunskapen om att att åldras med adhd är begränsad. Det visar en avhandling av Maja Dobrosavljevic från Örebro universitet.

Dobrosavljevic som har disputerat i medicin har sammanställt internationella registerdata och deltagarbaserade studier med totalt över fler än tjugo miljoner individer, inklusive 41 000 individer med diagnosen adhd.

Adhd som riskfaktor för andra hälsoproblem

En anledning till att många äldre inte får adhd-diagnos kan vara att symtomen misstas för naturligt åldrande eller demenssjukdomar i tidigt stadium. Dessutom har personer med adhd signifikant höre risk att drabbas av demens. Avhandlingen visar också att vuxna med adhd löper större risk att drabbas av bland annat högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetes typ 2 och stroke.

Förebyggande insatser?

– Det viktigt att öka medvetenheten om adhd hos den här gruppen så att fler kan få en korrekt diagnos och lämpliga insatser. På så sätt kan vi förebygga att de drabbas av allvarliga hälsoproblem senare i livet, säger Maja Dobrosavljevic.

Förebyggande insatser handlar i stor utsträckning om levnadsvanor, såsom hälsosamma kostbeteenden, bättre sömn, rökstopp och ökad fysisk aktivitet.

Läs hela avhandlingen!

Dobrosavljevic, M. (2023). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Beyond the Young Age : Investigation of the Prevalence of ADHD in Older Adults and the Risk of Age-related Disorders (PhD dissertation, Örebro University).

Läs också:

* Vi skriver adhd med gemener i enlighet med rekommendationer från Institutet för språk och folkminnen

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.