Problem att få remiss för läs- och skrivutredning

Datum: 29 March, 2019
Logopedi

Skövde Nyheter 6 mars: 

Med anledning av den långa väntetiden för dyslexiutredning, informerar nu logopedimottagningen på Skaraborgs sjukhus om möjligheten att söka vård hos andra vårdgivare, i eller utanför VG-regionen.

Stora skillnader i väntetid i landet

Den privata aktören Röstkonsulten i Stockholm har utrett flera patienter från Skaraborg för läs- och skrivsvårigheter. Deras väntetid är mellan sex veckor och tre månader enligt cheflogoped Carina Engström. Förutom den kortare väntetiden i Stockholm finns det också en annan skillnad: i Region Stockholm kan logopeden förskriva hjälpmedel till en elev med konstaterad dyslexi för upp till 10 000 kronor. Logopedimottagningen vid Skaraborgs sjukhus förskriver dock inte hjälpmedel till skolbarn.

Oklar ansvarsfördelning

–  Skolan har ett ansvar att förse skolbarn med den pedagogik och de eventuella hjälpmedel som de behöver, säger Monica Käll Guldbrand, enhetschef för logopediverksamheten vid Skaraborgs sjukhus.

Olika remissregler

För att en elev ska få komma till logopedmottagningen vid Skaraborgs sjukhus, kan vårdnadshavare göra en egenremiss. Men i Stockholm krävs remiss och när man använder sig av möjligheten till valfrihet i vården gäller den regionens regler. Carina Engström ser det som problematiskt att skolsköterskorna inte skriver remisser för läs- och skrivutredningar.

Tony Johansson är avdelningschef för barn- och elevhälsa i Skövde kommun och han säger att man inte skickar remisser utifrån önskemål från vårdnadshavare.

– Vi skickar remisser när vi bedömer att vi behöver fördjupad eller differentialdiagnoser som endast specialistsjukvården klarar av, men då ska vi ha gjort våra grundutredningar. Alla föräldrar har möjlighet att söka hjälp inom hälso- och sjukvård genom egenvårdsbegäran, även till specialistsjukvård. De kan även åberopa det fria vårdvalet, menar Johansson. Han menar vidare att en dyslexidiagnos sällan påverkar det stöd som skolan ger en elev med läs- och skrivsvårigheter. Carina Engström har ett annat perspektiv.

Rätt till utredning

– Du måste själv leva med dyslexi även utanför skolan. Vi betraktar patienten som en person som har rätt till en diagnos. Skolan ser det kanske i vissa områden som ett skolproblem, men jag tycker att det är rimligt att en familj som vill göra en utredning och få en diagnos kan få det. Det kan vara viktigt att få veta varför man har läs- och skrivsvårigheter, att det inte beror på att man är omotiverad eller har svag inlärningsförmåga, säger Carina Engström.

Läs hela artikeln på Skövde Nyheter!

Vi har tidigare skrivit om de långa väntetiderna vid Skaraborgs sjukhus:

Långa väntetider för läs- och skrivutredning

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.