Fokusrapport dyskalkyli

Stockholms läns landsting har tagit fram en fokusrapport om dyskalkyli. Rapporten vill belysa hur situationen ser ut i Stockholms läns landsting avseende avtal, statistik, utredningsmodeller och åtgärder. Rapporten beskriver ansvarsfördelningen mellan skola och sjukvård när det gäller upptäckt, utredning och åtgärder enligt skollagen samt riktlinjer från Skolverket. Rapporten tar även upp aktuellt evidensläge och den forskning som … Continue reading Fokusrapport dyskalkyli