Fokusrapport dyskalkyli

Datum: 15 October, 2015
Kompetensutveckling

Stockholms läns landsting har tagit fram en fokusrapport om dyskalkyli.

Rapporten vill belysa hur situationen ser ut i Stockholms läns landsting avseende avtal, statistik, utredningsmodeller och åtgärder. Rapporten beskriver ansvarsfördelningen mellan skola och sjukvård när det gäller upptäckt, utredning och åtgärder enligt skollagen samt riktlinjer från Skolverket. Rapporten tar även upp aktuellt evidensläge och den forskning som pågår runt diagnos, utredningsmodeller och åtgärder. Fokusrapporten och dess slutsatser ska användas som stöd vid upphandlingar av dyskalkyliutredningar för beställarenheten inom Stockholms läns landsting.

Arbetsgruppen ser det som väsentligt att utredning och behandling av räknesvårigheter fortsätter att vara ett multidisciplinärt arbete. Samarbetet mellan skola och landsting betonas samt behovet av i regionala/nationella riktlinjer.

Huvudförfattare för rapporten är logoped Jonas Walfridsson, Talkliniken Danderyds Sjukhus AB.

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Dyskalkyli uppmärksammat i Gomorron Sverige – Logopedforum
6 år sedan
[…] läkare, det var ju naturligtvis en logoped! Jonas Walfridsson var även huvudförfattare till  fokusrapporten om dyskalkyli som vi tidigare skrivit om på Logopedforum. Jonas är verksam vid Talkliniken, Danderyds Sjukhus […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.