Språksvårigheter vid ADHD

Datum: 9 May, 2018
Kompetensutveckling

The Association for Child and Adolescent Mental Health (ACAMH), Journal of Child Psychology and Psychiatry:

Hannah Korrel och kollegor publicerade 2017 en metaanalys där man tittade på språkförmågan hos personer med respektive utan ADHD. Totalt ingick drygt 1200 barn med ADHD och 1100 friska kontroller. Språktesterna i de olika studierna som ingick i metaanalysen var standardiserade och det vanligaste var CELF. Gruppen med ADHD hade sämre resultat både vad gällde expressiv, impressiv, pragmatisk och sammantagen språkförmåga. Den starkaste kopplingen fanns mellan ADHD och expressivt språk.

Resultaten höll även efter att författarna tagit hänsyn till publikationsbias, det vill säga att studier som rapporterar sämre språkförmåga hos personer med ADHD publiceras i högre utsträckning än studier som inte visar ett sådant samband.

Korrel, H., Mueller, K. L., Silk, T., Anderson, V. and Sciberras, E. (2017), Research Review: Language problems in children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder – a systematic meta-analytic review. J Child Psychol Psychiatr, 58: 640–654

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
5 år sedan
Det brukar fungera att kontakta författarna direkt och be dem skicka artikeln.
User avatar
5 år sedan
Det här låter mycket intressant och jag skulle gärna läsa hela artikeln. Är det någon som vet om den går att få tag på utan inlogg till Wiley Online Library?
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.