Utbildning av vårdpersonal för stärkt kommunikativt bemötande

Datum: 30 October, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Alla barn, inklusive barn med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktig i sin vård och i beslut som rör dem. Trots detta, har barn med funktionsnedsättning sämre erfarenhet av vården än barn utan funktionsnedsättning (Storbritannien). Barn och unga med funktionsnedsättningar vistas dessutom mer på sjukhus än andra barn. Kommunikationen kan vara en extra stor utmaning, inte minst om barnet använder något alternativt kommunikationssätt/AKK.

I en nyligen publicerad open access-artikel undersökte Rebecca Gumm och kolleger hur det fungerar att träna personal på en vårdavdelning så att de kan förbättra sin kommunikation med inneliggande barnpatienter med funktionsnedsättningar. Välfungerande kommunikation kan leda till ökat förtroende för vårdpersonalen, men vårdpersonal uttrycker enligt artikelförfattarna inte sällan frustration över att inte kunna möta barnens kommunikativa behov.

Samtliga personalgrupper innefattades av interventionen, som  utformades i samarbete med föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Personalen såg positivt på insatsen, fortsatta studier behövs för att se om interventionen leder till beteendeförändringar hos personalen och om det får effekter på patienternas upplevelse av att ligga på sjukhus. Framför allt behöver interventionen provas på ytterligare avdelningar på andra sjukhus. Författarna betonar också vikten av att involvera ledningen när man gör en utbildningssatsning av det här slaget.

Gumm RThomas ELloyd C, et al. (2017). Improving communication between staff and disabled children in hospital wards: testing the feasibility of a training intervention developed through intervention mapping 

 

Är det någon som har gjort någon liknande utbildningssatsning för att förbättra det kommunikativa bemötandet inom slutenvård i Sverige – för barn eller vuxna med funktionsnedsättningar?

 

Tips som anknyter till kommunikativa rättigheter:

Logoped och Dr. Anna Eva Hallin skrev nyligen på språkforskningsbloggen om kommunikation som mänsklig rättighet

Kate Ahern har uppdaterat A communicative bill of rights, jag hittar tyvärr ingen länk till källan!

copyright: Kate Ahern

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.