Logopeder behövs i nära vård!

Datum: 20 June, 2024
Logopedi, Opinionsbildning

Dagens Vimmerby 2024-06-14:

Afasiföreningen i Kalmar län vill se utökade logopedresurser i primärvård och kommunal äldreomsorg som ett led i arbetet med en god och nära vård.

Fler logopeder behövs i Kalmar län

Afasiföreningen i Kalmar län har under flera år påtalat brist på logopeder för utredning och behandling av afasi. Kalmar län ligger lågt i nationella jämförelser över logopedbemanning. Dessutom har länet en hög andel äldre i befolkningen.

Intensiva insater behövs

Afasiföreningen i Kalmar län hänvisar till det nationella vårdprogrammet för stroke. Där anges det att kommunikationspartnerträning och intensiv språklig träning rekommenderas vid afasi. I riktlinjerna påtalas det också att insatserna är krävande för patienten som behöver vara motiverad och i form för att delta. Förbättringar i kommunikationsförmåga kan ske även lång tid efter insjuknandet. Bristande stöd leder till försämrad hälsa hos personer med afasi och deras anhöriga.

Logopeder i hemrehab och Säbo

Det behövs hembesök och uppföljning av logoped, bland annat vad gäller kommunikationsstöd och digitala träningsmöjligheter. Dessutom anser Afasiföreningen att vårdpersonal på särskilda boenden behöver bättre utbildning i alternativa kommunikationssätt.

Läs hela debattinlägget!

Logopeder behövs inom vård och rehabilitering

Läs också:

Senast tillgängliga logopedstatistik (s 10-11):

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.