Elever med grav språkstörning i Vallentuna

Datum: 8 December, 2015
Logopedi

Tidningen Specialpedagogik publicerar ett reportage om undervisning av elever med språkstörning i Vallentuna. Medverkar gör bland andra logopederna Karin Kahn och Moa Hyltefors Nyström.  Här följer en sammanfattning:

Vallen är en särskild undervisningsgrupp för elever med grav språkstörning och här arbetar åtta lärare sida vid sida med två logopeder. Vallen tar emot grundskoleelever från hela kommunen och just nu går 30 elever på skolan. Varje år tas nytt beslut om eleverna ska fortsätta vara placerade i grupperna på Vallen. Någon elev per år slussas ut till vanlig klass, men de flesta går stora delar av sin grundskoletid här.

Generellt har eleverna på Vallen svårt att komma ihåg vad de hör och läser och att bearbeta informationen, eleverna måste hitta strategier för att förstå allt de tar in. Eleverna som kommer till Vallen har ofta långt kvar till kunskapsmålen. Språkstörningen gör det också svårare att förstå socialt samspel. Den som behöver lång tid på sig för att processa vad klasskamraterna säger, och vad de menar, kanske inte hinner med i alla vändningar på rasten utan hamnar utanför.

Fortfarande är grav språkstörning en dold funktionsnedsättning, men det pratas mycket mer om den nu än bara för några år sedan. Antalet barn har inte blivit fler, men medvetenheten har ökat. När de anställda på Vallen berättar vad de gör får de ofta frågan om de jobbar i särskolan eller om eleverna är nyanlända till Sverige. Karin Kahn och Moa Hyltefors Nyström hoppas mycket på den utredning som just nu kartlägger elever med grav språkstörning.

– Förhoppningsvis gör språkstörning den resa som dyslexi har gjort och blir allmänt känd, säger Karin Kahn.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.