Rädda språkförskolorna

Datum: 9 June, 2021
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Altinget.se 2021-06-08:

Svenska Logopedförbundet, forskare och intresseorganisationer uppmanar till omtag vad gäller språkförskolor.

Idag finns det 34 språkförskolor på 26 orter i Sverige men flera kommuner har beslutat att dra in de tilläggsbelopp som gör att språkförskolorna kan finansiera det särskilda stöd som byggts upp. Debattörerna menar att besluten att dra in tilläggsbeloppen grundar sig på besparingskrav snarare än ett välgrundat underlag kring vad som är bäst för barn med grav språkstörning. Språkförskolor i bland annat Järfälla och Huddinge riskerar att stängas och viktig kompetens försvinner.

Kortsiktiga besparingar vad gäller extra resurser till förskolebarn med språkstörning riskerar att kosta kommunerna i långa loppet för att barnen ska klara skolans kunskapskrav. Det menar forskarna Sofia Strömbergsson och Anna Eva Hallin, Kerstin Wiström från Svenska Logopedförbundet, Berit Robrandt Ahlberg från Talknuten/Afasiförbundet samt Jan Höglund, DHB.

Läs hela debattinlägget!

Läs också:

Mer information om språkförskolor:

Språkförskoleföreningens hemsida

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.