Arkiv

Behandlingsmål vid afasi

Kompetensutveckling
Nyligen gick den nordiska afasikonferensen av stapeln i Åbo, Finland. Årets tema var "Aktuella utmaningar i afasibehandling". Svenska logopeder medverkade med vetenskapliga posters och Helena Taubner, doktorand i handikappvetenskap på...

Prislapp på utbildningen

Fackligt, Student
Företrädare för Uppsala studentkår skriver i tidningen Ergo den 5 juni 2019 att det är oacceptabelt att obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är förenat med merkostnader för studenterna. "De flesta studenter...

Konsensus kring röstbedömning

Featured, Kompetensutveckling, Logopedi
En patientgrupp som logopeder möter är personer med röstproblem. Det finns ännu ingen konsensus kring vilka talmaterial och bedömningsmetoder som ska användas för akustisk analys, varken i Sverige eller internationellt....

Röst vid könsdysfori

Kompetensutveckling, Logopedi
Logopeden och forskaren Maria Södersten anställdes som adjungerad professor på 50 % vid Enheten för logopedi, Clintec, Karolinska institutet den 1 mars i år. Anställningen är fyraårig och innebär både...

Enkätdeltagare inom neurologopedi sökes

Övrigt
PÅ FINSKA LÄNGRE NER / SUOMEKSI ALLA Bästa talterapeut/logoped Jag studerar logopedi vid Åbo Akademi och samlar in data till min pro  gradu-avhandling gällande språklig behandling av vuxenneurologiska  klienter. Avsikten med avhandlingen...
1 2 3 124